Obituaries

Shu Zhen  Zhang thumbnail

Shu Zhen Zhang

July 22, 1928 - August 4, 2020

Rosalyn Shu-Tong Chan thumbnail

Rosalyn Shu-Tong Chan

December 5, 1949 - August 3, 2020

Paul Idon Sheykhzadeh thumbnail

Paul Idon Sheykhzadeh

September 17, 1967 - August 2, 2020

Glendella  Patterson thumbnail

Glendella Patterson

September 8, 1944 - August 1, 2020

Kee Yung Wong thumbnail

Kee Yung Wong

January 8, 1944 - July 30, 2020

Michael Robert Hausauer thumbnail

Michael Robert Hausauer

October 12, 1946 - July 30, 2020

Su Zhong He thumbnail

Su Zhong He

October 15, 1925 - July 29, 2020

Lo T. Yen thumbnail

Lo T. Yen

March 3, 1922 - July 29, 2020

Lester George Meu thumbnail

Lester George Meu

July 9, 1949 - July 29, 2020

Shui Wah Ma thumbnail

Shui Wah Ma

March 2, 1926 - July 28, 2020