fbpx
 
obit-thumbnail

Trung Nguyen Dao

December 14, 1944 - April 14, 2015
Visitation
Sunset View Mortuary
Sunday 4/19, 9:30 am - 1:30 pm
Service
Sunset View Mortuary
Sunday 4/19, 10:00 am
St. Paul Parish
Monday 4/20, 10:00 am
Cemetery
Sunset View Cemetery Association
(510) 525-5111 |
Thursday 1/1

CÁO PHÓ Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hưu xa gần: chồng, cha, ông ngoại của chúng tôi là Ông Giuse Đào Nguyên Trung Cưu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Sinh ngày 14 tháng 12 năm 1944 tại Việt Nam đãContinue Reading

Plant a tree in memory of Trung
An environmentally friendly option.
Nghia Tran left a message on April 17, 2015:
Sent a gift in memory of Trung Nguyen Dao
Sunset View Mortuary left a message:
Please accept our deepest condolences for your family's loss.
Show More